רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

עדכון מסלולי קו לים 244 וקו לילה 243