רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

שינוי מסלול - חברת קווים /כניסה לצורן

הודעת תנועה

שינוי מסלול כביש 562 - כניסה לצורן

החל מיום א' 01.07 ייסגר לתנועה קטע הדרך בין כביש עוקף צורן לרמת אמיר

לצורך עבודות תשתית ופיתוח למשך כ- 10 ימים.

קווים לצורן

ממשיכים לכביש עוקף צורן, פונים ימינה לכיוון גאולים,

ימינה לרמת אמיר והמשך מסלול.

ביטול תחנה: 38966 – שד.רבין / שושנת העמקים(לכיוון גאולים)

יש להמתין בתחנה לכיוון צורן בלבד.

קווים מצורן

פונים לרמת אמיר, ממשיכים עד הכביש לגאולים, בכיכר פונים שמאלה

ובכיכר הבאה פונים שמאלה לכיוון עוקף צורן.

המשך מסלול כרגיל.

ביטול תחנה: 38967 – שד. רבין / שושנת העמקים (לכיוון צורן)

יש להמתין בתחנה לכיוון גאולים בלבד.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה