רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הודעה בנושא קנסות חניה

תושבים יקרים

לאחר שהתקבלו שאלות והתעוררו אי הבנות על אופן אכיפת תשלום דוחות החנייה, כינסתי דיון מקצועי מידי על מנת להבהיר את הדברים.

אני מתנצל בשמי ובשם המועצה על אי הבהירות שנוצרה ומבקש לפשט את הדברים.

ישנן מספר קבוצות של דוחות, אשר נסיבותיהם הוצגו בפניי במסגרת הפורום המשפטי בהשתתפות מילאון, מנכ"ל המועצה, היועץ המשפטי של המועצה, מ"מ הגזבר והחשב המלווה:

קבוצה א - דוחות חניה שחלפה שנה מיום ביצוע העבירה ואין אסמכתא על משלוח הדו"ח בדואר רשום לתושב בתוך שנה מיום ביצוע העבירה. אין לקלוט למערכת בקשות לביטול לגבי דוחות אלה שכן חלף המועד להגשת ערעור. יש לבטל את הדוחות הללו מראש שכן הם התיישנו ואין לפעול לגבייתם.

קבוצה ב - דוחות חניה שחלפה שנה מיום ביצוע העבירה ואין תיעוד מה התאריך של מספר הדואר רשום RRשל משלוח הדו"ח לתושב. אין לקלוט למערכת בקשות לביטול לגבי דוחות אלה שכן חלף המועד להגשת ערעור. יש לבטל את הדוחות הללו מראש שכן הם התיישנו ואין לפעול לגבייתם.

קבוצה ג - דוחות חניה שיש לגביהם אישור משלוח דואר רשום בתוך תקופת השנה מיום ביצוע העבירה, לכתובת הרשומה והנכונה של התושב, ויש תיעוד של תאריך הדואר הרשום RR. במקרה שכזה קיימת חזקת מסירה בתוך 15 ימים מיום המשלוח, וזאת בהתאם לסעיף 44א לתקנות סדר הדין הפלילי. במידה ותושב טוען שלא קיבל, הנטל להוכיח זאת ולהראות שלא מדובר במקרה של אי דרישת דואר רשום, מוטל על התושב. אין לקלוט למערכת בקשות לביטול הדוחות הללו שכן חלף המועד לערעור והם דוחות חלוטים.

קבוצה ד - דוחות חניה ששולמו במועד על ידי התושב, אולם מסיבה כלשהי המועצה לא קלטה את עובדת תשלום הדוח ושלחה לתושב דרישות תשלום עם ריביות. במקרים שכאלה אין לקלוט למערכת בקשות לביטול דו"חות, שכן הדוחות שולמו וחלפו המועדים להגשת בקשות לגביהם. יש לבטל את הדוחות ולא לפעול לגבייתם, בהיותם דוחות ששולמו.

במידה והדוחות האמורים הוכנסו בטעות למערכת התביעה העירונית, נמחק אותם מהמערכת, שכן אין סמכות לתת החלטות בדוחות חלוטים.

מידע ושאלות ניתן למחלקת הפיקוח במועצה במספר: 09-7931430
ובכתובת:
http://www.kadima-zoran.muni.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=1172

שלכם
שביט

 

בברכה,

שביט מס - ראש המועצה

קדימה - צורן

לשכה 09-8902992