רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הרחבת שעות פעילות מוקד פיקוח חניה עירוני

 
הרחבת שעות פעילות מוקד פיקוח חניה עירוני
 
יום א, ב, ג, ד, - קבלת קהל במשרדי המועצה ע"י עובד חב' מלאון תהיה בין השעות 15:00-18:00 וביום ה' בין השעות- 08:00-10:00
כמו"כ הוקם מוקד טלפוני ייעודי לרווחת תושבי קדימה הפועל בין השעות 08:00-16:00