רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

שינוי זמני נסיעות קווי לילה

בשל התארכות מסלול קו 243 – קו לילה נאלצנו לשנות את זמני
היציאה של הקו החל מיום חמישי הקרוב.
 
מנורדיה בשעות 22:20, 23:40 במקום 22:30,23:30
 
מפולג בשעות 00:40, 01:50, 03:00. במקום 00:30, 01:30, 02:45.
בברכה.