רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מועדי פינוי אשפה וגזם בחודשי החגים 2018 קדימה

הנדון: מועדי פינוי אשפה  בחודשי החגים 2018 קדימה

פינוי פחי אשפה בלבד:

יום ראשון 09.09.18 יפונה אזור יום א' בנה ביתך ובסיום יפונה אזור יום ב' הכפר.

יום רביעי 12.09.18 יפונה אזור יום ג' השיכון ואזור יום ד' בנה ביתך.

יום שלישי 18.09.18 יפונה אזור יום ג' השיכון ואזור יום ד' בנה ביתך.

יום ראשון 23.09.18 יפונה אזור יום א' בנה ביתך ואזור יום ב' הכפר.

יום ראשון 30.09.18 יפונה אזור יום א' בנה ביתך ואזור יום ב' הכפר.

טמוני קרקע יפונו בימי א' בתאריכים: 09.09.18 ,23.09.18 ,30.09.18.

 
*** פינוי גזם ופסולת גושית בהתאם לימים הקבועים (יש להוציא גזם ופסולת גושית יום לפני מועד הפינוי).
יש איסור מוחלט להוציא גזם ופסולת גושית בערבי חג.