רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הודעה בדבר נגישות לקלפיות עבור מוגבלי ניידות

בהמשך להכנת המועצה לבחירות שיתקיימו ביום ה 30.10.2018 אנו נדרשים לעדכן את מוגבלי הניידות במועצה בדבר זכותם להצביע בקלפי נגישה מיוחדת למרות שהם לא רשומים בה. עפ"י חוק אנו מחויבים לפרסם את המודעה תפורסם באופן ובתדירות כמפורט להלן:
1. בהודעה שתפורסם 6 ימים לפני הבחירות.
2. באתר האינטרנט של המועצה המקומית.
3. פעם בשבוע בחודש שלפני הבחירות בכלי התקשורת המקומיים, כתובים ואלקטרוניים. מועד הפרסום הראשון הוא כ"ד בתשרי תשע"ט 03.10.2018, ולאחר מכן במועדים: 9.10.2018; 16.10.2018 ו23.10.2018.