רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

עדכון חשוב לגבי התשלום על הנפקת תו החנייה

תושבות ותושבים יקרים.

עדכון חשוב לגבי התשלום על הנפקת תו החנייה בקדימה צורן:

על פי חוק העזר העירוני משנת 2013, הנפקת תו חנייה לתושבים כרוכה בתשלום של 40 ש"ח.

בשנה שעברה מועצת קדימה צורן אישרה פטור מתשלום לשנה אחת. ההחלטה היא בכפוף לאישור משרד הפנים.

לאור מצבה הכספי של קדימה צורן, משרד הפנים החליט עוד בקדנציה הקודמת,
לא לאשר את החלטת המועצה.

החשב המלווה ומשרד הפנים דרשו לפעול מיידית בהתאם לחוק העזר העירוני - כלומר לגבות את תשלום 40 השקלים עבור הנפקת תו החנייה.

ראש המועצה הנחתה את היועץ המשפטי של המועצה לפעול לתיקון תקנה של חוק העזר העירוני כך שתו החנייה יונפק לתושבים בחינם או בתשלום סמלי.

עדכונים נוספים בהמשך.

לינק לחוק העזר - לחץ כאן