רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

האם 10 הדברות רלוונטיים לימינו? 27/5 בשעה 21:30 מוצ"ש