רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ערב חשיפה לתנועות הנוער

טבלה מסכמת של שיעור ותוצאות ההצבעה לתנועות הנוער שהתמודדו בבחירות 
 
תושבים יקרים,
בתום תהליך ממושך שמסתיים היום, ציבור ההורים והחניכים בחר את תנועת הנוער המועדפת עליו ביותר.
בתהליך אפשרנו לכל התנועות להיחשף באופן מלא ומיטבי, ובמקביל היינו קשובים לקול המגוון של אוכלוסיית צורן.
סופו של התהליך, היה בנוכחות מנכל המועצה, מבקר המועצה, מנהלת אגף חינוך קהילה ורווחה, מנהל מחלקת נוער ושני נציגים מבני הנוער.
בתום התהליך נבחרה "התנועה החדשה" ברוב קולות של 65.6%
תנועת הצופים קיבלה 27.2% מהקולות
ותנועת "בני המושבים" קיבלה 7.2% מהקולות
בתהליך ספירת הקולות ניכרה מידת ההוגנות והרמה המוסרית של המצביעים. למעט מספר הצבעות כפולות שנעשו בתום לב ומספר תעודות זהות שגויות, למעלה מ 95% מהקולות היו כשרים.
ברצוני להודות לצביה שמע – מנהלת אגף רווחה וחינוך, יאיר מילרמן – מנהל מחלקת הנוער וליועץ המקצועי ליאור כרמל, אשר ליוו את התהליך בצורה מקצועית.
מועצת קדימה-צורן מכבדת את בחירת התושבים ותעשה ככל שביכולתה להביא להצלחת פעילות "התנועה החדשה" כבר מפתיחת שנת הלימודים.
בברכה,
קרן גרין
ראש המועצה