רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

בעקבות השריפות הרבות

תושבים יקרים,
בשל השריפות הרבות המתרחשות ברחבי הארץ אנו מבקשים מכם להיות עירניים ובכדי להימנע ממצבי חירום יש לפעול לפי הנחיות רשות כיבוי והצלה וההנחיות הבאות:

*חל איסור מוחלט להבעיר אש בכל רחבי היישוב וביערות.
*במקרה של שריפה יש להתפנות באופן מיידי מהמקום ולהתקשר למוקד כיבוי אש- 102 ולדווח למוקד המועצה 098902999!

*יש למנוע מאנשים להתקרב לאזור השריפה ולסייע מחוץ לשטח להכוונת הכוחות.

אנא היו קשובים לאמצעי התקשורת ולהנחיות כוחות החירום והביטחון בשטח.

הנחיות נקודתיות תתפרסמנה באתר המועצה מעת לעת.

המועצה פועלת לנקות ולבצע שבילי אש הצמודים לשכונות. אנו מבקשים מכל התושבים לדאוג שהשטחים הפרטים שלהם יהיו נקיים.

שביט מס
ראש המועצה