רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הצטרפות למטה המאבק נגד תכנית המתאר

 
תמיכה של התושבים בערר אוגוסט 2018 - לחץ כאן 
התנגדות לתכנית המתאר - לחץ כאן 
בקשה לדחייה על בסיס סעיף 106 ב - לחץ כאן