רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

התנגדות לתכנית המתאר

הגשת התנגדות תושבי המועצה לתכנית המתאר עפ"י סעיף 106ב  - לחץ כאן
 
לטופס התנגדות לתכנית המתאר של המועצה קדימה צורן מספר - 457-0112086 - לחץ כאן