רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ערר למועצה הארצית לתכנון ובניה

רצ"ב סריקת הערר שהגישה המועצה המקומית קדימה צורן למועצה הארצית לתכנון ובניה, כנגד החלטת של הוועדה המחוזית בתכנית המתאר של קדימה-צורן 
 

לצפייה בערר לחצו כאן