רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים

 
לפרטים אודות תכניות ושירותים המתפרסמים באתר ולצורך קביעת מועד לפגישה עם עובדת סוציאלית ניתן לפנות למזכירות המחלקה:
בימים א', ב, ד ו- ה' בשעות 09:00 - 15:00
בימי ג' בשעות 09:00 - 13:00 ו-16:00 - 18:00
טלפון: 09-8970101/5
פקס: 09-8970127
 
במצבי חירום שהינם מעבר לשעות העבודה, או בהכרזה על מצב חירום לאומי, ניתן ליצור קשר עם מוקד המועצה (פעיל 24/7 בטלפון 09-8902999) או לקבל אינפורמציה באתר המועצה בחירום.
 

יעודה של המחלקה לשירותי רווחה וקהילה במועצה מקומית קדימה-צורן הוא לסייע ליחידים, משפחות וקהילות במיצוי יכולתם ולהגן על אלו שמפאת נכות, מצוקה או משבר מתקשים למצות את יכולתם.
בנוסף, המחלקה פועלת לאתר אוכלוסיות בסיכון ולטפל בהן בשותפות עם גורמים שונים בקהילה, תוך הפעלת תוכניות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות.
במחלקה לשירותי רווחה וקהילה פועלים אנשי מקצוע ובהם עובדות סוציאליות במטרה לסייע לפונים ולהגדיל את מגוון השירותים הניתנים על ידה לתושבי הקהילה.
המחלקה פועלת במסגרת חקיקה ממשלתית:
חוק שירותי הסעד, התשי"ח – 1958 ותקנותיו.
חוק זה מחייב את הרשויות המקומיות להקים ולהפעיל מערכות רווחה לתושבים לשם מתן טיפול סוציאלי.
כדי לבצע את היעדים והמשימות המוטלות עליה פועלת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה באמצעות הנהלה, יחידות מקצועיות ומטה:
 
ייעוץ לאוכלוסיה מיוחדת- לחץ כאן
 
קורס פעילים קהילתיים
 
סדנת הורים מומלצת לקראת חופשת הקיץ - לחץ כאן