רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תפעול ושפ"ע/ חזות הישוב

שעות קבלת קהל שפ"ע 

*בתאום מראש בלבד
 
פגישות עם האגף/מחלקה
קבלת קהל בימים שנקבעו, בתיאום מראש בלבד
ניתן לתאם בטלפון 09-8902914 עם אורלי-בימים א-ד בין השעות 08:30-12:00
מענה טלפוני לפניות תושבים יינתן בימים א, ג בין השעות 9:00-12:00
בטלפון 09-8902914
 
ימי קבלת קהל בתאום מראש
יום ב בין השעות 10.00-12.00
יום ה בין השעות 10.00-12.00
 
פינוי אשפה וגזם חגי תשרי תשפ״ב 2021 לחץ כאן  
 
פייסבוק לייב בנושא שפ"ע 2/9/2020 
 

פינוי גזם ופסולת גושית

תושבים יקרים,
במסגרת שיפור חזות היישוב החליטה המועצה המקומית להוציא מהיישוב את מכולות פינוי הגזם ופסולת גושית. במקום המכולות יוכלו התושבים לפנות את הגזם ופסולת גושית אל המקום בו עמדו המכולות עד היום. בטווח הזמן הקרוב יוצבו שלטים מנחים במקומות שיסומנו לצורך כך.

יש להוציא גזם ופסולת גושית יום 1 בלבד לפני מועד הפינוי. תושב שיוציא גזם ופסולת גושית שלא במועד הפינוי, צפוי לקנס על-פי חוק שמירת הניקיון, תשמ"ד 1984.
 
למידע נוסף ומפת פינוי גזם ופסולת גושית - לחץ כאן
 
מועד פינוי אשפה ביתית
קדימה:
באזור הכפר: בימי שני וחמישי.
במרכז הישוב: בימי שלישי ושישי.
באזור "בנה ביתך": בימי ראשון ורביעי.
 
צורן ורמת אמיר :
בימי שני ושישי
 
מיקום כלי אצירה כתומים:
מיקום כלי אצירה כתומים צורן רמת אמיר - לחץ כאן
מיקום כלי אצירה כתומים – קדימה - לחץ כאן