רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הנדסה

 
שעות קבלת קהל בתאום מראש בלבד יתקיים בימים ובשעות:
 
יום א בין השעות 9.00- 11.00
יום ג בין השעות 9.00- 11.00 ובין השעות 16.00 – 19.00
יום ה' בין השעות 9.00-11.00
 
בימים ד' ,ה' לא תתקיים קבלת קהל.
 
תיאום פגישות ותאום קבלת קהל עם אגף ההנדסה
יתקיים בימים ב' ד' בין השעות 8.00 -12.00
בטלפן מס' 09-8902962 עם אורנית
 
מענה טלפוני לפניות תושבים
יינתן בימים ב', ד' בין השעות 10:00-12:00
בטלפון 09-8902962
פקס: 09-8995686
 
מענה טלפוני ליועצים/מתכננים
בימים א,ב,ג,ד בין השעות 09:00-12:00
בטלפון 09-8902931
 
פייסבוק לייב אוגוסט 2020
לצפייה בתוכניות שהוצגו בשידור לחץ כאן 
 
 
התנגדות המועצה לתוכנית המתאר 9/11/2017:
מצ"ב ההתנגדות שהוגשה בצירוף הנספחים.
 
עבודות סלילה וניקוז הסחלבים, חצבים ורמז - לחץ כאן
 

תכנית מתאר:

 
הגשת התנגדות תושבי המועצה לתכנית המתאר עפ"י סעיף 106ב - לחץ כאן
 
תוכנית תת"ל 43: 
 
 
תת"ל 43 היא תכנית תשתית לאומית בעלת חשיבות מהמעלה הראשונה להרחבה ומחלוף כביש 4 בקטע שבין מחלף הדרים למחלף נחל חדרה. התכנית היא חלק מראייה מרחבית כוללת לשדרוג כביש 4 בקטע שבין מחלף גן רווה בדרום למחלף נחל חדרה בצפון.
 
לסרטון הדמיה - לחץ כאן 
 
תכנית מתאר דיון התנגדויות 14 בפברואר 2018 לחץ כאן 
 
בקשה לדחייה על בסיס סעיף 106 ב - לחץ כאן
 
 
מתחם A: 
 
החלטה בנושא מתחם A - לחץ כאן 
 
עדכון: תוכנית A הורדה מסדר היום של הועדה המחוזית ביום א'
(למען הסר ספק לא יתקיים דיון ולכן לא יצאו הסעות)
 
למכתב הורדה מסדר היום - לחץ כאן
 
הזמנה לישיבת ועדת משנה להתנגדויות - מתחם A
יום א', 13.12.2015 בשעה 9:00 ברח' הרצל 91, רמלה.
 
להזמנה - לחץ כאן 
 
להתנגדות המקורית של מ.מ. קדימה צורן לתוכנית מח/309 שהוגשה ב-11.2.15 - לחץ כאן
 
להתנגדות השנייה שהגישה המועצה לתוכנית מח/309 לפי סעיף 106 ב' אחרי תיקונים קלים - לחץ כאן
 
מתקני משחק תקציר מנהלים - לחץ כאן 
 
  
 
לתקנות התכנון והבנייה - עבודות ומבנים הפטורים מהיתר (2014) - לחץ כאן
 
לטופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר - לחץ כאן
 
טופס היתר לביצוע עבודות זמניות בדרך - לחץ כאן 
 
שטחי שצ"פ מפת רובעים  - לחץ כאן
 
נוהל חתימת הסכם פתוח לתושב 10/05/17 - לחץ כאן
 
סעיפי ישיבה ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - לחץ כאן 
 
 
לינקים לתכנית מתאר קדימה-צורן וועדה גיאוגרפית
 
מצ"ב לינקים הפתוחים לכולם באתר מנהל התכנון ומשרד הפנים לעניין תכנית מתאר וועדות גיאוגרפיות.
כלל המסמכים + המצגות + תימלולים ופרוטוקולים הרלוונטיים נמצאים בלינקים.
 
לתכנית מתאר + התנגדויות - לחץ כאן
 
מצ"ב קישור לאתר הוועדה הגיאוגרפית (מרכז) באתר משרד הפנים - לחץ כאן 
 
קדימה צורן ולב השרון - לחץ כאן
 
קדימה צורן ואבן יהודה - לחץ כאן 
 
בעלי תפקידים:
 
מזכירת מח' מהנדס : אירית אופיר
טלפון : 09-8902931
פקס : 153-9-8995686
דואר אלקטרוני: irit_o@kadima-zoran.muni.il
 
מהנדס המועצה : חנן טויטו
טלפון : 09-8902908
עוזר מהנדס : חגי לוי
טלפון : 09-8902944