רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

חוק חופש המידע

ממונה על חוק חופש המידע:

בת שבע פנחס
טלפון: 09-8902999
פקס: 153-9-8902949
דוא"ל: batsheva_p@kadima-zoran.muni.il
 
מעקב אחר בקשות חופש מידע - לחץ כאן 
להסברים על חוק חופש המידע - לחץ כאן
להסברים על תהליך הגשת בקשה למידע - לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מידע - לחץ כאן
למידע נוסף ועיון בחוק חופש המידע ותקנותיו - לחץ כאן 
לאתר חוק חופש המידע (להסברים נוספים על החוק ועיון במאגר התשובות) - לחץ כאן
 
בהתאם לסעיף 5(א) לחוק, על כל רשות ציבורית לפרסם דו"ח שנתי שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה.
 
לדו"ח חופש המידע 2017 - לחץ כאן
לדו"ח חופש המידע 2016 - לחץ כאן 
דיווח מילולי לשנת 2016 לפי חוק חופש המידע - לחץ כאן
לדו"ח חופש המידע 2014-2015 - לחץ כאן 
דיווח מילולי לשנים 2014-2015 - לחץ כאן 
לדין וחשבון שנתי 2012 של המועצה המקומית קדימה צורן -
לחץ כאן
 
ניתן לשלם את אגרות חופש המידע במחלקת הגבייה של המועצה בדרכים הבאות:
1. בקבלת קהל במח' הגבייה: רח' הרצל 1, קדימה
2. בטלפון: 09-8902909/911
3. הפקדה בבנק:
בנק: הפועלים (12)
סניף: קדימה (653)
מס' חשבון: 7388
 
אגרות לגבייה:

תשלום עבור

סכום

פירוט

אגרת בקשה (תשולם עם הגשת הבקשה למידע)

20 ₪

למעט מידע על המבקש עצמו

אגרת טיפול

 

לפי 30 ₪ לכל שעת עבודה לאיתור המידע, מיונו או טיפול אחר, החל בשעה הרביעית.

(חיוב עבור מידע על המבקש עצמו – החל מהשעה השמינית)

אגרת הפקה

 

הפקת מידע בכתב לפי 0.20 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק. או 2.5 ₪ לתקליטור מחשב שנמסר.

היה המידע מוקלט, מוסרט או מצולם – ישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.