רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

חוק חופש המידע

ממונה על חוק חופש המידע:

בת שבע פנחס
טלפון: 09-8902999
פקס: 153-9-8902949
דוא"ל: batsheva_p@kadima-zoran.muni.il
 
מעקב אחר בקשות חופש מידע - לחץ כאן 
להסברים על חוק חופש המידע - לחץ כאן
להסברים על תהליך הגשת בקשה למידע - לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מידע - לחץ כאן
למידע נוסף ועיון בחוק חופש המידע ותקנותיו - לחץ כאן 
לאתר חוק חופש המידע (להסברים נוספים על החוק ועיון במאגר התשובות) - לחץ כאן
תזכורת שנייה בעניין פרסום דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 - לחץ כאן 
 
בהתאם לסעיף 5(א) לחוק, על כל רשות ציבורית לפרסם דו"ח שנתי שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה.
 
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור  לחץ כאן
לדו"ח חופש המידע 2017 - לחץ כאן
לדו"ח חופש המידע 2016 - לחץ כאן 
דיווח מילולי לשנת 2016 לפי חוק חופש המידע - לחץ כאן
לדו"ח חופש המידע 2014-2015 - לחץ כאן 
דיווח מילולי לשנים 2014-2015 - לחץ כאן 
לדין וחשבון שנתי 2012 של המועצה המקומית קדימה צורן -
לחץ כאן
 
ניתן לשלם את אגרות חופש המידע במחלקת הגבייה של המועצה בדרכים הבאות:
1. בקבלת קהל במח' הגבייה: רח' הרצל 1, קדימה
2. בטלפון: 09-8902909/911
3. הפקדה בבנק:
בנק: הפועלים (12)
סניף: קדימה (653)
מס' חשבון: 7388
 
אגרות לגבייה:

תשלום עבור

סכום

פירוט

אגרת בקשה (תשולם עם הגשת הבקשה למידע)

20 ₪

למעט מידע על המבקש עצמו

אגרת טיפול

 

לפי 30 ₪ לכל שעת עבודה לאיתור המידע, מיונו או טיפול אחר, החל בשעה הרביעית.

(חיוב עבור מידע על המבקש עצמו – החל מהשעה השמינית)

אגרת הפקה

 

הפקת מידע בכתב לפי 0.20 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק. או 2.5 ₪ לתקליטור מחשב שנמסר.

היה המידע מוקלט, מוסרט או מצולם – ישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.