רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

רישוי וקידום עסקים

הדף בבניה
 
מייל מחלקת רישוי עסקים:
rishuykz@kadima-zoran.muni.il
טלפון מחלקה: 09-7896829
 
מייל מחלקת הפיקוח:
pikuachkz@kadima-zoran.muni.il
 
מייל חברת מילאון:
pikuach@kadima-zoran.muni.il
טלפון מוקד מילאון: 09-7931430
 
  
הדגשים לבעלי עסקים טעוני רישוי - לחץ כאן 
 
אישור כיבוי אש (כב"א 102) – מפרט וטפסים לעסקים במסלול תצהיר 
 
עבור פריטי רישוי אשר משויכים למסלול תצהיר רק עד שטח מסוים. נא לקרוא היטב, למלא אחר ההוראות ומפרט הבטיחות, למלא את הטופס על כל פרטיו ולחתום כנדרש.
 
להלן קישור לאתר 102 לעסקים במסלול תצהיר - לחץ כאן
 
כתובת : דרך לב השרון 1 צורן
 
מנהל המחלקה: עמיחי שמואלי מייל: amihai@kadima-zoran.muni.il
טלפון ליצירת קשר: 097896829
 
פגישות במשרד רק בתאום מראש בטלפון