רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

רישוי עסקים

נוהל להגשת בקשה לרישיון עסק  -  לחץ כאן
נוהל רישוי עסקים -  לחץ כאן
רישוי עסקים מדיניות המועצה - לחץ כאן
טופס בקשה לרישוי עסקים - לחץ כאן
הדגשים לבעלי עסקים טעוני רישוי - לחץ כאן 
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ב-2012 - לחץ כאן
חוברת מידע רישוי עסקים  - לחץ כאן 
תהליך למתן רישוי עסקים - לחץ כאן 
 
קבלת קהל מזכירות – ימים א', ג', ה' בין השעות: 8:00-12:00
קבלת קהל רישוי עסקים – בתאום מראש בלבד
יום ג' בין השעות: 16:00-17:30
יום ה' בין השעות: 8:30-11:00
 
אישור כיבוי אש (כב"א 102) – מפרט וטפסים לעסקים במסלול תצהיר 
 
עבור פריטי רישוי אשר משויכים למסלול תצהיר רק עד שטח מסוים. נא לקרוא היטב, למלא אחר ההוראות ומפרט הבטיחות, למלא את הטופס על כל פרטיו ולחתום כנדרש.
 
להלן קישור לאתר 102 לעסקים במסלול תצהיר - לחץ כאן
 
טלפון מחלקת רישוי עסקים:
09-7889001
דוא"ל:
rishuykz@kadima-zoran.muni.il