רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

רישוי עסקים

לאתר משרד הפנים/ רישוי עסקים - לחץ כאן
נוהל להגשת בקשה לרישיון עסק  -  לחץ כאן
נוהל רישוי עסקים -  לחץ כאן
רישוי עסקים מדיניות המועצה - לחץ כאן
טופס בקשה לרישוי עסקים - לחץ כאן
הדגשים לבעלי עסקים טעוני רישוי - לחץ כאן 
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ב-2012 - לחץ כאן
חוברת מידע רישוי עסקים  - לחץ כאן 
תהליך למתן רישוי עסקים - לחץ כאן 
 
קבלת קהל מזכירות – ימים א', ג', ה' בין השעות: 8:00-12:00
קבלת קהל רישוי עסקים – בתאום מראש בלבד
יום ג' בין השעות: 16:00-17:30
יום ה' בין השעות: 8:30-11:00