רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

שרונים-ועדה מרחבית

 
  
 
קדימה-צורן משוייכת לועדה המרחבית "שרונים" לתכנון ובנייה.
וועדה מרחבית זו משרתת את הישובים: אבן-יהודה, כפר יונה, פרדסיה, קדימה-צורן, תל-מונד, אליכין.
 
 
תושבים,יזמים,מתכננים. עורכי בקשות
החל מהתאריך 1/12/17 ישתנו שעות קבלת קהל
עד להודעה חדשה.
 
זאת על מנת לקצר את זמני התגובה של הועדה לבקשות
להיתר ולעמוד בדרישות שהוכתבו בתיקון 101 לחוק.
צוות הועדה הונחה לתת מענה לפניות בדאר האלקטרוני
בכל עניין הקשור לבקשות להיתרים.
 
ימי קבלת הקהל יהיו:
יום ב' בין השעות 8.30 - ועד השעה 12.00 בבקר –
כל עובדי הועדה למעט בודקות היתרים ותכניות.
 
יום ד' בין השעות 14.00 -ועד השעה 17.00 אחרה"צ -
כל עובדי הועדה.
 
שימו לב - ביום ה' לא תהייה קהל כלל.
 
בברכה,
רון מוסקוביץ – מ"מ יו"ר הועדה
 
 
ימי קבלת קהל:
ביום ב' בשעות 12:00 - 08:30
ביום ד' בשעות 17:00 - 14:00
ביום ה' בשעות 12:00 - 08:30
 
שעות מענה טלפוני:
ימים ב' ג' ה' בין השעות 14:00-15:00
ובימים א' וד' בין השעות 10:00-12:00
טלפון: 09-8636000
פקס: 09-8636029
 
 
כתובת:
רחוב הצורן 4ג', קומה 2, מעלית 11, א.ת. דרום פולג
ת.ד. 8490, נתניה. מיקוד 42504
 
אתר אינטרנט: http://147.236.237.215/sharonim
אתר האינטרנט מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הנדסיים ברשות בנושאי תכנון, נושאי רישוי ופיקוח.
האתר מציג מפה עירונית דינאמית.