רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הגשת ערעור ידני על דוחות

להגשת ערעור/ בקשה לביטול דו"ח מינהלי בעניין כלבים - לחץ כאן
להגשת ערעור/ בקשה לביטול דו"ח חנייה - לחץ כאן
להגשת ערעור/ בקשה לביטול דו"ח איכות הסביבה - לחץ כאן
 
חשוב! חובה לצרף אסמכתאות לבקשה, אחרת הבקשה לא תיבדק.