רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תעודת זהות

קדימה-צורן הינו יישוב בשרון, הממוקם דרומית-מזרחית לנתניה וצפונית לכפר סבא/רעננה, מזרחית לכביש 4. הישוב מונה כיום כ- 18,000 תושבים. קדימה-צורן מהווה כיום איחוד של שני יישובים קדימה וצורן מאז 2003 ומהווה את המועצה המקומית קדימה-צורן.
 

קדימה - היסטוריה

 
קדימה נוסדה ב-5 ביולי 1933 כמושבה חקלאית על אדמות חקלאיות שנגאלו ביוזמתו של יהושע חנקין, שהיה אז מראשי חברת הכשרת היישוב. מקור שם המושבה בדבריו של יהושע חנקין לאחר רכישת האדמה: "צעדנו עוד צעד קדימה". ראשוני מתיישבי קדימה הגיעו ממושבות הברון, מושבי השרון הצפוני, מושבות ותיקות אחרות ועולים שהגיעו ממזרח אירופה וגרמניה, אשר רכשו אדמות והתארגנו כישוב חקלאי.
בשנת 1933 החל לפעול הועד הראשון שהיה מורכב מרוכשי הקרקעות שלא ישבו בקדימה. הועד טיפל בנושאי ביטחון, אספקת מים חינוך ותרבות. משנת 1934, החל לפעול בישוב ועד המורכב מתושבי הישוב עצמם.
המושבה התבססה על גידול הדרים, המפעל התעשייתי הראשון במושבה היה מפעל ליצור צינורות בטון להשקיית הפרדסים. בשנת 1935 עלו לקרקע 35 משפחות שמנו 106 מתיישבים. המתיישבים הצליחו להקים משק עזר זעיר וחלקם הצליחו לטעת פרדסים קטנים. רוב המתיישבים התפרנסו מעבודות חקלאיות אצל בעלי קרקע שלא ישבו בישוב.
בשנת 1936 עם פרוץ המאורעות חל שינוי בישוב. חוסר הביטחון והמשבר הכלכלי עצר את תנופת ההתיישבות. פיזור המשקים ומבנה הצריפים לא אפשרו הגנה למתיישבים. הישוב היה מנותק מציר תחבורה ראשי ולא נתמך ע"י אף גוף מיישב גורמים אשר מנעו התפתחות הישוב.
בשנת 1946 החלה קדימה לקלוט עולים נוספים, תחילה פליטי שואה מאירופה שנשבו באופן זמני בקפריסין. לאחר קום המדינה הגיעו לקדימה עולים ממדינות ערב, ארצות אסיה ואפריקה. באותה השנה הוקם בישוב בית הספר הראשון אשר שימש לאחר מכן כבית חרושת "קדימה- עור" בשל מחסור במקום למדו חלק מהילדים בדירות באזור. בית הספר התיכון היה בנתניה אליו נסעו בתחבורה ציבורית. באותה שנה נסלל כביש הכניסה לישוב. חנוכת הכביש הייתה במעמד אשת הנציב העליון הבריטי.
בשנת 1949 פנה ועד הכפר לממונה על המחוז להקמת מועצה מקומית לישוב. באותה שנה הוקמה בשכנות לישוב (מדרום) מעברת עולים אשר קלטה עולים מתימן, עירק ופרס. באותה שנה הוקדם במושבה בית קולנוע.
בשנת 1950 הוכרזה קדימה כמועצה מקומית. ב-1958 סופח האזור הדרומי שהיה מכונה "השיכון" למושבה ומאז שתי האוכלוסיות, הוותיקה והחדשה עברו תהליך של מיזוג. במהלך שנות השבעים התדרדר מצב הישוב אשר סבל מהגירה שלילית. באותה תקופה מנה הישוב 4200 נפש מבני כל העדות. התושבים התפרנסו בעיקר מחקלאות בענף הלול, רפת פרדסים וגידולי שדה שונים בעיקר בתחום תותי שדה ופרחים ליצוא. בישוב החלה גם תעשייה קלה (ביח"ר לסריגה, עור, קונפקציה ) . באותה תקופה פעלו בישוב 9 גני ילדים, שני בתי ספר ממלכתי וממלכתי דתי ושלושה מועדוני נוער. כמו כן פעלו בישוב שני בתי קולנוע ואולם למופעים בן 300 מקומות (אולם "הניצחון").
החל משנת 1985 השתפר המצב כתוצאה מהכנסת גורמי טיפוח לישוב (פרויקט שיקום שכנות) אשר יצרו שיתוף פעולה עם התושבים בעיצוב תדמית חדשה לישוב. בשנת 1996 הוקמה שכונה חדשה בדרום מזרח לישוב, שכונת בנה ביתך בשם "השרון הירוק" בת 5,000 נפש.
ב-2003 אוחדה קדימה עם היישוב צורן שהוקם ב-1994 צפונית-מזרחית לה, והוקמה המועצה המקומית קדימה-צורן. בין שני חלקי המועצה המקומית מפריד יער קדימה.
שטח השיפוט של קדימה, ללא צורן, משתרע על פני כ-11,000 דונם. מתוכם כ-3,000 דונם שטחי בנייה וכ-1,500 דונם חורשות, יער ונופש פעיל והשאר שטחים חקלאיים לגידולים חקלאיים, ירקות, תותים, פרחים ומטעים.
 

צורן - היסטוריה

 
צורן הוא יישוב קהילתי בשרון, מזרחית לנתניה, בין כפר יונה לקדימה. מאז 2003 מהווה היישוב חלק מהמועצה המקומית קדימה-צורן.
מקור שמו של היישוב הוא בתל קטן מצפון ליישוב המכונה תל צורן. התל מכונה "אום צור"[ במפת החברה הבריטית לחקירת ארץ ישראל משנת 1880 והוא מתייחס לצורן שהייתה גבולה הדרומי של נחלת קיסרי, כפי שכתוב בתלמוד הירושלמי במסכת דמאי ב' ("עד היכן פונדקא דעמודא פונדקא דטיבתא עד כפר סבא. וצירן ודאי בקיסרין"). בנוסף, אדמת החמרה באזור מורכבת ברובה מגרגרי קוורץ - דו-תחמוצת הצורן (צורן הוא המילה העברית לסיליקון).
היישוב צורן הוקם בשנת 1992 בתכנונה של האדריכלית רחל ולדן. היישוב אוכלס לראשונה בשנת 1994 והוכרז כמועצה מקומית בשנת 1997. בשנת 2003 אוחדה המועצה המקומית צורן עם המועצה המקומית קדימה, ושמה שונה לקדימה-צורן.
צורן עלתה לכותרות בעקבות המאבק שניהלו תושבי היישוב בקרינה האלקטרומגנטית מאתר השידור "הלל" שפעל בקרבת היישוב. המשרד לאיכות הסביבה, חברת "בזק" ומשרד התקשורת התנגדו להקמת היישוב כה סמוך לאתר השידור, אולם חרף כל האזהרות אוכלסה צורן החל משנת 1994. בשנת 1997, נפתחו בצורן בית ספר ומתנ"ס כ-200 מטר בלבד מן האנטנות. לרוכשי הבתים בצורן לא נמסר מידע, או שנמסר מידע מטעה על אופי האנטנות ועוצמתן. לאחר מספר שנות מאבק, בשנת 2003, החל משרד התקשורת לפרק את האנטנות ולהסירן. באתר השידור "הלל" הסמוך לצורן פעלו עוד לפני שנת 1978 שני משדרי רדיו חזקים מאוד. הראשון שידר את רשת ד' (קול ישראל בערבית) בתדר 738 קילוהרץ בהספק של 1200 קילוואט, והשני שידר את רשת א' בתדר 575 קילוהרץ בהספק 200 קילוואט, כך שמתכנני היישוב הקימוהו תחת האנטנות.
 

קדימה-צורן - הישוב המאוחד

 
בישוב המאוחד פועלים כיום שישה בתי ספר ממלכתיים (ארבע יסודי ממלכתי, אחד ממ"ד וחטיבה). בנוסף פועלים בישוב 4 מוסדות מוכר ולא רשמי. בנוסף פועלים בישוב 30 גני ילדים (כולל חטיבות צעירות)במועצה פועל מתנ"ס בשתי שלוחות, בריכה ומרכז ספורט ושלוש תנועות נוער (בני המושבים בצורן, צופים בקדימה, ובני עקיבא), מועדונית לילדים במצוקה, שני מועדוני נוער שירותי רווחה וחינוך מגוונים.
ביישוב קדימה קיים שבט צופים - שבט "תמיד", אשר הוקם בשנת 1996 האמצעות גרעין רעים וכיום מונה כ-600 חניכים מכיתות ד' - י"ב. השבט הוא משמעותי בקהילה על ידי פרויקטים התנדבותיים לגופים אחרים בישוב (למשל ההוסטל לנוער במצוקה וה"בית החם" לילדים בקדימה) ומהווה מקום מפגש וחינוך בלתי פורמלי לילדים ונוער בקדימה בימי שלישי ושישי. ביישוב צורן קיימת תנועת הנוער "בני המושבים" הפועלת עבור 500 חניכם ומעורבת במגוון פעולות קהילתיות בישוב.
קדימה-צורן גדלה בצורה מרשימה במהלך השנים וגדלה פי 3 כמעט ב-15 השנים האחרונות מכ-8 אלפי נפש לכמעט 18 אלף נפש.בסך הכל ניתן לראות שקדימה נמצאת באזור של פיתוח מואץ המתפקד כאזור ביקוש גבוה המתבטא בגידולים מרשימים ומהירים.תחזיות האוכלוסייה מגיעות לטווח אוכלוסייה שבין 23,000-29,000 נפש בתסריטים אופטימיים של המשך גידול לצד מימושים מלאים של כלל הקיבולת.
 
מאפייני אוכלוסיה
 
קדימה-צורן מגלמת יישוב המרכז בתוכו שיעור גבוה של ילידי הארץ דור ראשון ושני.השיעורים של בעלי 13 ומעלה שנות לימוד בקדימה-צורן גבוהים מאד הן בקרב הגברים ועוד יותר בקרב הנשים ביישוב. בהשכלה, המתבטאת בתעודה הגבוהה ביותר ניתן לראות, ששיעורם של בני תואר ראשון ועוד יותר בעלי תואר שני גבוה במיוחד בקדימה צורן.שיעור המועסקים במשלחי יד אקדמיים, מקצועות חופשיים ומנהלים גבוה בקדימה צורן בצורה משמעותית ביחס לממוצע הארצי, עם שיעורים גבוהים מאד של נשים בקרב מקצועות אקדמיים ומקצועות חופשיים ושיעור בולט מאד של מנהלים בקרב הגברים. ביישוב גם מעמד ביניים מבחינת תעסוקה עם שיעורים גבוהים בתחום המכירות והשירותים ושיעור נמוך אמנם אך קרוב יותר לממוצע הארצי של עובדים מקצועיים.
ניתן לאפיין את קדימה צורן מבחינת שכר כיישוב חזק – מעל הממוצע עם שונות קטנה יחסית שבתוכה גרים גם תושבים קשיי יום.מספר הדירות בגמר בנייה נמצא בירידה מתמדת מכ-400 דירות חדשות ב-1995 ועד ל-50-70 ב-2010. בניגוד ליישובים הכפריים-עירוניים האחרים באזור אנו מגלים היפתחות לטיפוסים רוויים יותר בקדימה-צורן - תופעה שתגדל עוד יותר עם פיתוחה המלא של רמת אמיר.עיקר הבנייה למגורים בקדימה-צורן היה בסוף שנות ה-90 עם ירידה דרסטית בשיעורי הבנייה לאחר מכן. גודל יחידת הדיור הממוצעת שנבנתה בתקופה זו מגיע ל-205 מ"ר לדירה.