רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ועדות

רשימת יו"ר וועדות המועצה

שם הועדה  שם יו"ר הועדה  טלפון  דוא"ל
ביקורת יצחק גולברי 054-8070701  GOLBARY1951@gmail.com
מל"ח שביט מס  054-4511322  shavit@kadima-zoran.muni.il
הנחות בארנונה יצחק חסון  052-2348490 zilahason@walla.com
שמות והנצחה שביט מס054-4511322 shavit@kadima-zoran.muni.il
איכות הסביבה שביט מס054-4511322 shavit@kadima-zoran.muni.il
מיגור אלימות שביט מס 054-4511322  shavit@kadima-zoran.muni.il
חינוך קרן גרין
kerengreen@012.net.il
ערר לענייני ארנונה עו"ד רוני כהן  054-7947455  appealscommitee@kadima-zoran.muni.il
תחבורה, תנועה ותמרור שביט מס054-4511322 shavit@kadima-zoran.muni.il
תמיכות בחינוך דורון אריה  050-3653562  doronaria@gmail.com
ביטחון שביט מס 054-4511322 shavit@kadima-zoran.muni.il