רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ארנונה

החלטת ועדת ערער בחישוב שטחים - לחץ כאן

טופס הצהרת תושב לענין המרתפים - לחץ כאן
 
ארנונה 2022
 
צו ארנונה לשנת 2022 - לחץ כאן
מכתב לשרה איילת שקד - לחץ כאן

 
ארנונה 2021

צו ארנונה לשנת 2021 - לחץ כאן 
 
ארנונה 2020
 
צו ארנונה לשנת 2020 - לחץ כאן
צו ארנונה לשנת 2020 חתום - לחץ כאן 
הצעת צו הארנונה לשנת 2020 דברי הסבר - לחץ כאן
הודעה על כוונה לשינוי תעריפי הארנונה לשנת הכספים 2020 - לחץ כאן
 
ארנונה 2019
 
צו ארנונה לשנת 2019 - לחץ כאן 
צו ארנונה לשנת 2019 נגיש - לחץ כאן 
 
 
ארנונה 2018 – לקראת ישיבת מליאת המועצה ב- 13.6.2017 
 
זימון וסדר יום למליאה שלא מן המנין בנושא ארנונה 01062017 - לחץ כאן
 
צו ארנונה מוצע לשנת 2018  - לחץ כאן
 
תכנית אסטרטגית לקראת ישיבת מליאה בנושא העלאת ארנונה 01062017  - לחץ כאן
 
חוות דעת של היועמ״ש לגבי מתן הבהרות בצו  - לחץ כאן
 
החלק הרלוונטי מפרוטוקול ישיבת המליאה לגבי הבהרת מדיניות המועצה  - לחץ כאן
 
  
צו ארנונה 2017
 
צו מיסים לארנונה 2017 לאחר אישור השר - לחץ כאן 
 
פרוטוקול מליאת מועצה מיום 29.06.2016 ואישור צו ארנונה 2017 - לחץ כאן 
 
הצעות לעדכון צו הארנונה לשנת 2017 - לחץ כאן
 
 
צו ארנונה 2016 
 
אישור חריג לצו ארנונה 2016 - לחץ כאן
 
צו ארנונה לשנת 2016 - לחץ כאן
 

צו ארנונה 2015

צו ארנונה לשנת 2015 - לחץ כאן
 
 
צו ארנונה 2014
 
אישור חריג - צו ארנונה לשנת 2014 - לחץ כאן
 
לפירוט הסעיפים והתעריפים שנשלחו בבקשה למשרד הפנים לשנת 2014 - לחץ כאן
 
צו ארנונה לשנת 2014 - לחץ כאן
 
בקשה חריגה להעלאת ארנונה לשנת 2014 - לחץ כאן
 
 

הנחות לארנונה

קבלת הנחות לתשלומי ארנונה
 
טפסים והנחיות נוספות נמצאים תחת לשונית "טפסים" - לחץ כאן
 
 

הרשאות לחיוב חשבון 

הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי - לחץ כאן
הרשאה לחיוב חשבון באמצעות חשבון בנק - לחץ כאן
נוהל קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)
 
 

הוצאות מרביות על פעולות אכיפה 

קביעת הוצאות מרביות על פעולות אכיפה: 
 
 
 
צווי מיסים 2007-2011 
 
צו מיסים 2011 סופי - לחץ כאן
 
צו מיסים 2010 מעודכן - לחץ כאן
 
צו מיסים 2009 - לחץ כאן
 
צו מיסים 2007 - לחץ כאן
 
 
 
צווי ארנונה שנים קודמות