רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ארנונה

 

טופס הצהרת תושב לענין המרתפים - לחץ כאן
 
צו ארנונה 2017
 
צו מיסים לארנונה 2017 לאחר אישור השר - לחץ כאן 
 
פרוטוקול מליאת מועצה מיום 29.06.2016 ואישור צו ארנונה 2017 - לחץ כאן 
 
הצעות לעדכון צו הארנונה לשנת 2017 - לחץ כאן
 
צו ארנונה 2016 
 
אישור חריג לצו ארנונה 2016 - לחץ כאן
 
צו ארנונה לשנת 2016 - לחץ כאן

צו ארנונה 2015

צו ארנונה לשנת 2015 - לחץ כאן
 
צו ארנונה 2014
 
אישור חריג - צו ארנונה לשנת 2014 - לחץ כאן
 
לפירוט הסעיפים והתעריפים שנשלחו בבקשה למשרד הפנים לשנת 2014 - לחץ כאן
 
צו ארנונה לשנת 2014 - לחץ כאן
 
בקשה חריגה להעלאת ארנונה לשנת 2014 - לחץ כאן
 
 

הנחות לארנונה

קבלת הנחות לתשלומי ארנונה
 
טפסים והנחיות נוספות נמצאים תחת לשונית "טפסים" - לחץ כאן
 
 

הרשאות לחיוב חשבון 

הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי - לחץ כאן
הרשאה לחיוב חשבון באמצעות חשבון בנק - לחץ כאן
נוהל קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)
 
 

הוצאות מרביות על פעולות אכיפה 

קביעת הוצאות מרביות על פעולות אכיפה: 
 
 
 
 

צווי ארנונה שנים קודמות