רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ביטחון, בטיחות ובריאות

פרטי התקשרות

עופר פרץ מנהל מחלקת חרום וביטחון
קב"ט מוסדות חינוך ומנהל מטה הבטיחות בדרכים : 09-8902945 ofer@kadima-zoran.muni.il