רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ביטחון, בטיחות ובריאות

פרטי התקשרות

מתן לסרי מנהל מחלקת חרום ובטחון 
קב"ט מוסדות חינוך ומנהל מטה הבטיחות בדרכים : 09-8902945 matan@kadima-zoran.muni.i