רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ביקור סדיר

יעדים רב שנתיים בתכנית העבודה

1. הטמעת מדיניות משרד החינוך והמחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה בקרב מערכת החינוך, הורים, תלמידים ושותפי תפקיד.
2. איתור תלמידים נושרים ובסיכון לנשירה, והכנת תמונת מצב עדכנית על הנשירה ביישוב.
3. צמצום נשירה וביקור בלתי סדיר.
4. הכרות עם התערבויות למניעת נשירה ולטיפול בנושרים (מועדוניות, האגף לשירותים קהילתיים).
5. טיפול בפרט.
 
 נוהלי עבודת קב"ס עם בתי הספר- לחץ כאן
 
שגיא ישעיהו 098970129  sagii@kadima-zoran.muni.il