רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
Collapse המועצההמועצה
מבנה ארגוני
Collapse סיכומים שנתייםסיכומים שנתיים
סיכום שנת 2019
Collapse סיכום שנת 2020סיכום שנת 2020
וידיאו סיכום שנת 2020
Collapse ועדותועדות
ועדות פרוטוקולים
ועדת חינוך
ועדת משנה לוועדת חינוך לפורום גיל רך
ועדת משנה לוועדת חינוך פורום על יסודי
ועדת חקירה
ועדת הקצאות
ועדת ערר לענייני ארנונה
ועדת ביקורת
ועדת מל"ח
ועדת הנחות בארנונה
ועדת שמות והנצחה
ועדת איכות סביבה
ועדת מיגור אלימות
ועדת ביטחון
ועדת ערר ארנונה – ערר מרתפים
הודעות פרסום
ועדת תכנית המתאר
Collapse ועדת תחבורה תנועה ותמרורועדת תחבורה תנועה ותמרור
פרוטוקולים משנת 2014
פרוטוקולים משנת 2015
פרוטוקולים משנת 2016
פרוטוקולים משנת 2017
פרוטוקולים משנת 2018
פרוטוקולים משנת 2019
פרוטוקולים משנת 2020
פרוטוקולים משנת 2021
Collapse חוקי עזרחוקי עזר
חוקי עזר קדימה צורן
Collapse ארנונהארנונה
טפסים
Collapse דוחות כספייםדוחות כספיים
דוחות כספיים 2021
דוחות כספיים 2020
דוחות כספיים 2019
דוחות כספיים 2018
דוחות כספיים 2017
דוחות כספיים 2016
דוחות כספיים 2015
דוחות כספיים 2014
דוחות כספיים 2013
דוחות כספיים 2012
דוחות כספיים 2011
דוחות כספיים 2010
Collapse פרוטוקליםפרוטוקלים
תקציב 2021
תקציב 2020
פרוטוקולים י. מועצה 2021
פרוטוקולים י. מועצה 2020
פרוטוקולים י. מועצה 2019
פרוטוקולים י. מועצה 2018
פרוטוקולים י. מועצה 2017
פרוטוקולים י. מועצה 2016
פרוטוקולים י. מועצה 2015
פרוטוקולים י. מועצה 2014
פרוטוקולים י. מועצה 2013
פרוטוקולים י. מועצה 2012
פרוטוקולים י. מועצה 2011
פרוטוקולים י. המועצה 2010
פרוטוקולים י. מועצה 2009
חברי המועצה
Collapse תמיכות תמיכות
ועדת תמיכות
הקצאות
יומן ראש המועצה
Collapse מכרזים ודרושיםמכרזים ודרושים
Collapse פנייה לקבלת הצעות/ועדותפנייה לקבלת הצעות/ועדות
ארכיון הצעות/ועדות
Collapse מכרזי רכשמכרזי רכש
Collapse מכרזים 2021מכרזים 2021
מכרז 1/2021
מכרז 2/2021
מכרז 4/2021
מכרז 5/2021
מכרז 6/2021
מכרז 7/2021
מרכז 8/2021
קולות קוראים
Collapse מכרזים 2020מכרזים 2020
קול קורא 50/2020 מתן חסויות
קול קורא 51/2020 הפעלת רכב שיתופי
מכרז 1/2020 לאספקת שירותי תפעול תמיכה טכנית
מכרז 2/2020
מכרז 3/2020
מכרז 4/2020
מכרז 5/2020
מכרז 6/2020
מכרז 7/2020
מכרז 8/2020
מכרז 9/2020
מכרז 11/2020
מכרז 12/2020
מסמכי מכרז 10/2020
מכרז 14/2020
מכרזים 2019
Collapse מכרזים 2018מכרזים 2018
Collapse מכרז 15/2018מכרז 15/2018
תכניות חשמל
תכניות פיתוח
תכניות אינסטלציה
קונסטרוקציה
מיזוג אוויר
תכנית מעלית
תכניות אדריכלות
Collapse מכרז 12/2018מכרז 12/2018
תוכניות חשמל
תכניות הקונסטרוקציה
תוכניות פתוח
תוכניות אדריכלויות למכרז
תכניות אינסטלציה
תכניות מזוג אוויר
מכרז 6/2018
Collapse מכרזים 2017מכרזים 2017
Collapse מכרז 26/2017מכרז 26/2017
תכניות פיתוח למכרז
תכניות מ א למכרז
תכניות חשמל למכרז
תכניות אינסטלציה למכרז
יועץ מעבדות למכרז
אדריכלות למכרז
תוכניות קונסט למכרז
מכרז 25/2017
מכרז 18/2017
מכרז 17/2017
שימוש במבני המועצה
ועדות יועצים/שלושה
Collapse אולם ספורט ביס גוונים ניצני השרוןאולם ספורט ביס גוונים ניצני השרון
תכניות אדריכלות
תיקיית תכנית אינס וספרינקלרים
תיקיית תכניות מיזוג אוויר
תיקית תוכניות חשמל
תיקיית תוכניות פיתוח
תיקיית תוכניות קונס
מאגר יועצים/ספקים
קולות קוראים
צור קשר
Collapse חברה וקהילהחברה וקהילה
Collapse ספרייה ציבוריתספרייה ציבורית
אזרחים וותיקים
מתנ"ס קדימה-צורן
אירועי ספורט
Collapse שיוויון מגדרישיוויון מגדרי
מידע לרשויות מקומיות - ארגוני הקהילה הגאה בישראל 2021
קידום כהונת נשים בבחירות 2018
שינוי מודל היופי למודל יופי מגוון וטבעי
מתנדבים בשעת חרום
Collapse תרבות יהודית - ישראליתתרבות יהודית - ישראלית
אירועי החודש
הצטרפות לרשימת התפוצה
Collapse מוסדות בקהילהמוסדות בקהילה
תחנת משטרה - "שדות"
תחנת כיבוי אש
ויצו
שרונים-ועדה מרחבית
Collapse מועצה דתיתמועצה דתית
מקוואות
בתי כנסת
בית חב"ד
אגודת המים
מעיינות השרון
פרוייקט מיוחדים בשרון
בטיחות בדרכים
מועדון ותיקים ונהנים
Collapse תיירות קדימה צורןתיירות קדימה צורן
מתווה תיירות תוכנית אב 2021
אתרי תיור וטיול
קול קורא לכתיבת סלוגן תיירות
Collapse קדימה צורןקדימה צורן
תעודת זהות
חזונה של קרן גרין
בית המועצה
מפת קדימה צורן
קדימה-צורן בחדשות
Collapse ערים תאומותערים תאומות
טכס חתימת ערים תאומות
משלחת קדימה-צורן באלו 2013
משלחת קדימה-צורן באלו 2019
תמונות מהביקור 2019
Collapse היסטוריית הישובהיסטוריית הישוב
חגיגות ה-80
בית פומר
בית הקולנוע הראשון בקדימה
Collapse  אישים בתולדות הישוב אישים בתולדות הישוב
דוד קרפוביץ (1863-1943)
יוסף אורלן
יהושע חנקין (1865-1945)
יוסף וזהבה אורלן
דר סופיה וסרמן
מלכה כרמי (1935 - )
עמדת שמירה
בריכת המים
בית הספר הראשון בקדימה
בית הכנסת הראשון בקדימה
עשור לצורן - חוברת
לוגו המועצה
Collapse יזכוריזכור
שלמה וסרמן (1925 - 1948)
שרגא קנטור (1928 – 1948)
מרכז שירות לתושב
תוכנית המתאר
Collapse אגפים ומחלקותאגפים ומחלקות
מרכז השירות לתושב
Collapse וטרינריה	 וטרינריה
הגנה על חיות מחמד בקיץ
כלבים אכיפה
תנאים והוראות להחזקת כלבים
Collapse תפעול ושפ"ע/ חזות הישובתפעול ושפ"ע/ חזות הישוב
פיקוח
Collapse איכות הסביבהאיכות הסביבה
טיפים
מפות מיחזור
דוח טיפול בפסולת ומחזור לשנת 2014
בדיקות קרינה
גגות סולאריים
אמנת תפעול - קדימה
אמנת תפעול - צורן/רמת אמיר
דוח ביקורת גנים ציבוריים צורן
דוח ביקורת גנים ציבוריים קדימה
דוחות ביקורת מתקני ספורט
הדלקת אורות במגרשי ספורט פתוחים
מניעת מפגעי יתושים
Collapse מחלקת חינוךמחלקת חינוך
חזון האגף
Collapse בתי הספרבתי הספר
רשימת בתי הספר ואזורי הרישום
טפסים
Collapse גני הילדים והגיל הרךגני הילדים והגיל הרך
טפסים
תוכניות העשרה ותוכניות שנתיות
חוזרי מנכ"ל והנחיות
Collapse החינוך המיוחדהחינוך המיוחד
טפסים שימושיים
אירועים, מפגשים ופעילויות
Collapse פורום מיוחדים בשרוןפורום מיוחדים בשרון
אירועים קרובים בפורום
Collapse שירות פסיכולוגי חינוכישירות פסיכולוגי חינוכי
פרויקט דלת פתוחה
תוכנית לאומית למניעת אובדנות
חרם חברתי
שפ"ח בחירום
ביטחון, בטיחות, ביטוח ובריאות
ביקור סדיר
Collapse הסעותהסעות
הסעות - לוחות זמנים
חינוך בחירום
טפסים
מלגות
פעילויות מיוחדות
Collapse מחלקת נוער וצעיריםמחלקת נוער וצעירים
תנועות נוער
Collapse אגף הרווחה והשירותים החברתייםאגף הרווחה והשירותים החברתיים
Collapse יחידות המחלקהיחידות המחלקה
היחידה לטיפול בילד ונוער
Collapse היחידה לאזרח הוותיקהיחידה לאזרח הוותיק
מאמרים מקצועיים
תחום בעלי מוגבלויות
היחידה לטיפול בפרט ובמשפחה
Collapse עיר ללא אלימותעיר ללא אלימות
סיירת הורים
טלפונים ארציים לשעת חירום
Collapse משאבי התנדבות וקהילה משאבי התנדבות וקהילה
אירועים ופעילויות
Collapse הנדסה הנדסה
ישיבות מצולמות
Collapse תחבורהתחבורה
סיכומי ישיבות
ביקור שרת התחבורה נובמבר 21
תכנית המתאר
מתחם A
טפסים - מחלקת הנדסה
Collapse הנחיות ונהליםהנחיות ונהלים
פיצול דירה - מדיניות המועצה
חידוש שד' חנקין
Collapse ביטחוןביטחון
Collapse  מידע בחרום מידע בחרום
ירי רקטות וטילים
הנחיות פיקוד העורף
הנחיות התגוננות
עזרה במצבי חירום
מקלטים ציבוריים
רעידת אדמה
קופת חולים ובית מרקחת
מפת התגוננות
מתנדבים בחירום
המרחב המוגן
פריסת מצלמות ברחבי הישוב
מפגש תושבים בנושאי בטחון וקורונה אוקטובר 21
Collapse אגף כספים / מחלקת גבייהאגף כספים / מחלקת גבייה
תשלומים
מענקים - כרטיס נטען 2021
היטל שצ"פ
פרויקטים
Collapse מבקר המועצהמבקר המועצה
תשובות מבקר המועצה לתלונות
דין וחשבון שנתי 2018
דין וחשבון שנתי 2017
דין וחשבון שנתי 2016
דין וחשבון שנתי 2015
דין וחשבון שנתי 2014
דין וחשבון שנתי 2013
דין וחשבון שנתי 2012
דין וחשבון שנתי 2011
נציב תלונות הציבור
חוק חופש המידע
רישוי וקידום עסקים
משרד הפנים
Collapse פיקוח עירוני ובקשה לתו חניהפיקוח עירוני ובקשה לתו חניה
תו תושב
פורטל השירותים המקוונים
טופס בקשה לתו חניה
ערעור על דו"ח חניה
לצפייה אונליין ותשלום דו"ח חניה
הגשת ערעור ידני על דוחות
Collapse משאבי אנושמשאבי אנוש
מכרזי כ"א/דרושים
משאבי אנוש - טפסים
מכרזים סגורים
מינויים
רשימת נציגי ציבור
Collapse מנהלת עסקיםמנהלת עסקים
מידע ושירותים עירוניים לעסקים בחירום
מנהלת עסקים במדיות השונות
סיוע לעסקים
ארנונה
הנדסה
רישוי עסקים
אתר המפרטים האחידים של משרד הפנים
חזון ראש המועצה
תשלום עבור חיסון נגד כלבת
הודעה על שינוי במצב הכלב/ה
אלפון
עמוד הפייסבוק של המועצה
Collapse מידע כללימידע כללי
Collapse מועצה בימי קורונהמועצה בימי קורונה
עדכונים שוטפים
מגוון תכנים וקישורים לילדים והוריהם
מידע לשכירים
מידע מהשירות הפסיכולוגי חינוכי
רווחה קהילה והתנדבות
חינוך בימי קורונה
הודעות משרד הבריאות